Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).
W tej sekcji udostępniamy informacje o CIRF, wymagane przez prawo wobec podmiotów publicznych.

Szacowanie wartości zamówienia

Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu przy ul. Samorządowej 1, 26-601 Radom przetwarza dane zawarte w wycenie (propozycji cenowej), znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
Przed przekazaniem wyceny (propozycji cenowej) prosimy o zapoznanie się z:
informacją dotyczącą obowiązku informowania potencjalnych Wykonawców o przetwarzaniu danych osobowych przez CIRF, o której mowa w art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zaproszenia do złożenia wyceny w celu oszacowania wartości zamówienia

[Aktualizacja] zaproszenia do złożenia wyceny w celu oszacowania wartości zamówienia pn.: „dostawa oprogramowania JetBrains w modelu subskrypcyjnym – odnowienie na kolejny okres”. Wypełniony formularz należy złożyć drogą elektroniczną w terminie do dnia 22 maja 2024 r. do godz. 12.00 (zmianie uległ czas składania wycen) na adres: zakup.sprzetu@mf.gov.pl. Zaktualizowano zapis w załączniku nr 2 do zaproszenia – Rozdział I, pkt 1.

Publikacja: 2024.05.15 15:46

Czytaj więcej »