Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).
W tej sekcji udostępniamy informacje o CIRF, wymagane przez prawo wobec podmiotów publicznych.

O stronie

INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), pragnąc spełnić wymóg określony artykułem 37 RODO, informujemy, iż:

  • W Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.cirf@mf.gov.pl
  • Funkcję Inspektora Ochrony Danych sprawuje Pan Krzysztof Piórkowski.