Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).
W tej sekcji udostępniamy informacje o CIRF, wymagane przez prawo wobec podmiotów publicznych.

RODO

INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW

Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów wyznaczył do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Pana Krzysztofa Piórkowskiego

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych jest właściwy tylko w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w zakresie:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • usuwania danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • sprzeciwu na przetwarzanie danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować: Inspektor Ochrony Danych Centrum Informatyki Resortu Finansów Ul. Samorządowa 1 26-601 Radom

Podstawa prawna

Podstawa prawna wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych oraz osoby zastępującej Inspektora Ochrony Danych
  • Inspektor Ochrony Danych:
art. 37 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji