Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).
W tej sekcji udostępniamy informacje o CIRF, wymagane przez prawo wobec podmiotów publicznych.

Zamówienia publiczne w trybach ustawy PZP

Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybach przewidzianych w  ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 17, ze zm.) na portalu e-Usług SMART PZP. Portal e-Usług SMART PZP jest stroną internetową prowadzonego postępowania w rozumieniu ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że od dnia 1 lipca 2022 r. wszystkie postępownia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w w trybach przewidzianych w  ustawie Pzp publikowane będą wyłącznie na portalu e-Usług SMART PZP.

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji