Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia pn: Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla systemu Qasystent

Wypełniony formularz należy złożyć do dnia 6 listopada 2023 r. do godz. 1200 na adres: zakup.sprzetu@mf.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji