Pracujemy z wielu lokalizacji w całej Polsce. Główne biura CIRF znajdują się w Radomiu (siedziba główna) oraz w Warszawie (siedziba dyrekcji CIRF).

Biuro Radom

Radom (siedziba główna)

ul. Samorządowa 1
26-601 Radom
tel. 48 367 36 00
fax 48 367 36 73

NIP: 9482575151, REGON 142636274

Biuro Warszawa

(budynek Ministerstwa Finansów)

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel. 22 694 31 06
fax 22 694 33 80

NIP: 9482575151, REGON 142636274