Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu oszacowania wartości zamówienia na Świadczenie usług Konserwacji systemów energetycznych do przedstawienia oferty cenowej

Publikacja:  2024.01.10 09:50

Wypełniony formularz należy złożyć drogą eletroniczną do dnia 22 stycznia 2024 r. do godz. 1500 na adres: Przemyslaw.Czerwonka@mf.gov.pl lub Grzegorz.Rakoczy@mf.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji