Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia pn.:„dostawa oprogramowania PC-3000 Portable III Ultimate System wraz ze wsparciem technicznym na okres 12 miesięcy”. Wypełniony formularz należy złożyć drogą elektroniczną w terminie do dnia 9 maja 2024 r. do godz. 12.00 na adres: zakup.sprzetu@mf.gov.pl.

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji