Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia pn.: „dostawa 1 licencji oprogramowania Mercure V5 Standalone wraz z usługą wsparcia technicznego na okres 24 miesięcy”.

Publikacja: 2024.04.04 14:55

Wypełniony formularz należy złożyć drogą elektroniczną w terminie do dnia 11 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00 na adres: zakup.sprzetu@mf.gov.pl.

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji