Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „dostawa, instalacja i konfiguracja Sprzętu dla Oprogramowania SDN Zamawiającego na potrzeby komunikacji w sieci LAN Data Center OPR (Ośrodek Przetwarzania Radom) i OPP (Ośrodek Przetwarzania Praga w Warszawie)”.

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji