Dostawę bezterminowych licencji oraz zapewnienie usługi asysty technicznej do aplikacji Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej KZP, CIRF.DZ2.271.116.2023

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji