[Aktualizacja] zaproszenia do złożenia wyceny w celu oszacowania wartości zamówienia pn.: „dostawa oprogramowania JetBrains w modelu subskrypcyjnym – odnowienie na kolejny okres”. Wypełniony formularz należy złożyć drogą elektroniczną w terminie do dnia 22 maja 2024 r. do godz. 12.00 (zmianie uległ czas składania wycen) na adres: zakup.sprzetu@mf.gov.pl. Zaktualizowano zapis w załączniku nr 2 do zaproszenia – Rozdział I, pkt 1.

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji