Zaproszenie do złożenia wyceny w celu oszacowania wartości zamówienia dla usługi pn. Świadczenie usług prawnych w zakresie zamówień publicznych na rzecz Centrum Informatyki Resortu Finansów

Publikacja:  2024.02.09 16:30

Wypełniony formularz należy złożyć drogą eletroniczną do dnia 15 luty 2024 r. na adres: ewelina.piekarczyk@mf.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji