Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu oszacowania wartości zamówienia na Świadczenie usług Konserwacji systemów przeciwpożarowych

Publikacja:  2023.12.18 08:54

Wypełniony formularz należy złożyć drogą eletroniczną do dnia 03 stycznia 2024 r. do godz. 1500 na adres: pawel.michalewski@mf.gov.pl

miejsce: Warszawa, gmach Ministerstwo Finansów

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji