Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu oszacowania wartości zamówienia na Świadczenie usług Konserwacji systemów niskoprądowych do przedstawienia oferty cenowej

Publikacja:  2024.01.10 12:30

Wypełniony formularz należy złożyć drogą eletroniczną do dnia 25 stycznia 2024 r. do godz. 1500 na adres: przemyslaw.czerwonka@mf.gov.pl lub cezary.pipczyński@mf.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji