Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia pn Przedłużenie serwisu oprogramowania do backupu ShadowProtect Server oraz Virtual ShadowProtect Server

Publikacja:  2024.02.16 13:50

Wypełniony formularz należy złożyć drogą eletroniczną do dnia 22 luty 2024 r. do godz. 1200 na adres: zakup.sprzetu@mf.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji