Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia pn.: Dostawa licencji w modelu subskrypcyjnym Dynatrace Managed lub licencji równoważnych wraz z gwarancją do dnia 30 maja 2027 r.

Publikacja:  2023.11.17 14:30

Wypełniony formularz rozeznania rynku, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia, należy złożyć do dnia 24 listopada 2023 r. do godz. 1600 na adres: dominik.szydlowski@mf.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji