Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia na: „Dostawę urządzeń i oprogramowania  dla sieci LAN do gmachu Ministerstwa Finansów wraz z ich konfiguracją i montażem.”

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji