Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług wsparcia eksperckiego w celu wdrożenia Projektu Trenerów Wewnętrznych dla Centrum Informatyki Resortu Finansów

Publikacja:  2024.02.12 08:27

Zaproszenie-do-skladania-ofert-14

Zalacznik-nr-2-Opis-przedmiotu-zamowienia

Zalacznik-nr-1-Formularz-oferty

Odpowiedzi-na-pytania-nr-1

Zaproszenie-do-skladania-ofert-18

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji