Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).
W tej sekcji udostępniamy informacje o CIRF, wymagane przez prawo wobec podmiotów publicznych.

Informacja dla osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO) Centrum Informatyki Resortu Finansów informuje, iż:
 
1. Z chwilą przesłania przez Panią/Pana oferty pracy Administratorem Państwa danych osobowych będzie Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu, ul. Samorządowa 1 (nr tel. /48/ 367 36 01, adres e-mail: sekretariat.cirf@mf.gov.pl) zwane dalej CIRF.
2. W CIRF wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e – mail: iod.cirf@mf.gov.pl.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkretnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. CIRF będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w innych trwających oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Oferty kandydatów do pracy, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych trwających oraz przyszłych naborach prowadzonych przez CIRF są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia przesłania oferty. Po tym czasie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
5. Oferty kandydatów do pracy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w danym procesie rekrutacyjnym, innych trwających naborach oraz w kolejnych naborach prowadzonych przez CIRF są przechowywane do czasu odwołania zgody przez kandydata, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wpływu oferty do CIRF. Po tym czasie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
6. CIRF nie odsyła aplikacji. CIRF kontaktuje się jedynie z wybranymi osobami.
7. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie podlega zautomatyzowaniu, a więc nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Pani/Pana dane osobowe nie będą powierzane ani udostępniane innym podmiotom.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji