«Powrót

Zmiana nazwy państwowej jednostki budżetowej CPD MF na CIRF

Zmiana nazwy państwowej jednostki budżetowej CPD MF na CIRF

Zmiana nazwy państwowej jednostki budżetowej CPD MF na CIRF

Z dniem 1 października 2017 r. Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów zmieniło nazwę na Centrum Informatyki Resortu Finansów zgodnie z Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Informatyki Resortu Finansów oraz nadania statutu Centrum Informatyki Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 28 września 2017 r. poz. 192).

 

Centrum Informatyki Resortu Finansów staje się Zamawiającym we wszystkich realizowanych przez Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów zamówieniach publicznych do 30 000 euro i powyżej 30 000 euro. Wszystkie aktualne zaproszenia do składania ofert oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są dostępne w zakładce Ogłoszenia/Zamówienia publiczne/do 30 000 EUR i powyżej 30 000 EUR.

 

Wszystkie aktualne oferty pracy są dostępne w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Ofert pracy.

 

Archiwalna Strona Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów