«Powrót

Zmiana nazwy państwowej jednostki budżetowej CPD MF na CI RF

Zmiana nazwy państwowej jednostki budżetowej CPD MF na CI RF

Zmiana nazwy państwowej jednostki budżetowej CPD MF na CI RF

Z dniem 1 października 2017 r. Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów zmieniło nazwę na Centrum Informatyki Resortu Finansów zgodnie z Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Informatyki Resortu Finansów oraz nadania statutu Centrum Informatyki Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 28 września 2017 r. poz. 192).

 

Centrum Informatyki Resortu Finansów staje się Zamawiającym we wszystkich realizowanych przez Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów zamówieniach publicznych do 30 000 euro i powyżej 30 000 euro. Wszystkie aktualne zaproszenia do składania ofert oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są dostępne w zakładce Ogłoszenia/Zamówienia publiczne/do 30 000 EUR i powyżej 30 000 EUR.

 

Wszystkie aktualne oferty pracy są dostępne w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Ofert pracy.

 

Archiwalna Strona Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów