«Powrót

Informacja dla osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym

Informacja dla osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym

Informacja dla osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym

 

      W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Z chwilą przesłania przez Panią/Pana oferty na zamieszczone ogłoszenia o pracę Administratorem Państwa  danych  osobowych  będzie  Centrum Informatyki  Resortu Finansów  w  Radomiu,       ul. Samorządowa 1 (nr tel. 48 367 36 01 adres e-mail:sekretariat.ci@mf.gov.pl) zwane dalej CI RF.
  2. W CI RF wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.cirf@mf.gov.pl
  3. Oferty kandydatów do pracy w danym procesie rekrutacyjnym są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wyłonionym w naborze kandydatem oraz przez okres 1 miesiąca od zakończenia naboru w przypadku ofert niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego. Po tym czasie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
    Prosimy o kierowanie ofert na konkretne ogłoszenie o pracę, gdyż nie gromadzimy CV na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych.  
  4. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie podlega zautomatyzowaniu, a więc nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawodostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia,
    a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
  6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych