Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) jest państwową jednostką budżetową podległą Ministerstwu Finansów. 

Rozwijamy i utrzymujemy systemy IT finansów publicznych w kraju. Centrum wspiera m.in. cyfryzację podatków i usług celnych, cyberbezpieczeństwo oraz wielkie bazy danych resortu finansów.

Działalnością CIRF kieruje Dyrektor, którego powołuje minister właściwy do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych.

Wspieramy finanse publiczne w Polsce wspólnie z: Ministerstwem FinansówKrajową Administracją Skarbową, spółką Aplikacje Krytyczne S.A.