Zbędne lub zużyte środki trwałe

    Zbędne lub zużyte środki trwałe

    Zbędne lub zużyte środki trwałe

    Ogłoszenia dotyczące nieodpłatnego przekazania zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego z Centrum Informatyki Resortu Finansów są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Centrum Informatyki Resortu Finansów.