«Powrót

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Zakup usługi Asysty Technicznej i Konserwacji, Rozszerzonej Asysty Technicznej dla oprogramowania Oracle oraz zakup nowych licencji na oprogramowanie Oracle lub równoważnych

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Zakup usługi Asysty Technicznej i Konserwacji, Rozszerzonej Asysty Technicznej dla oprogramowania Oracle oraz zakup nowych licencji na oprogramowanie Oracle lub równoważnych

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Zakup usługi Asysty Technicznej i Konserwacji, Rozszerzonej Asysty Technicznej dla oprogramowania Oracle oraz zakup nowych licencji na oprogramowanie Oracle lub równoważnych

Pliki do pobrania