«Powrót

Zaproszenie do składania ofert na dostawę kart FC do serwera DELL oraz patchcordów do kart FC dla Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu znak sprawy CPD.BZL.271.106.2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę kart FC do serwera DELL oraz patchcordów do kart FC dla Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu znak sprawy CPD.BZL.271.106.2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę kart FC do serwera DELL oraz patchcordów do kart FC dla Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu znak sprawy CPD.BZL.271.106.2017

Pliki do pobrania