KIEROWNICTWO

Roman Łożyński

Dyrektor CIRF

Manager z ponad 20-letnim stażem zawodowym w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych. Wcześniej pełnił rolę dyrektora ds. Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych w Centrum e-Zdrowia (CEZ).

Absolwent studiów MBA w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Global Knowledge Richardson (TX USA), a także studiów podyplomowych w zakresie cyberbezpieczeństwa w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej, Akademii Zarządzania IT oraz studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego (studia przygotowawcze). W trakcie studiów MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa na wojskowej Akademii Technicznej
i doktorant  na wydziale  Zarządzania na Politechnice Warszawskiej.

Robert Panek

wykonuje zadania Zastępcy Dyrektora CIRF
ds. Infrastruktury IT

Dyrektor Departamentu Sieci i Monitorowania (DSM).

Manager z wieloletnim doświadczeniem rozwoju technologii cyfrowych w finansach publicznych. Specjalizuje się w zarządzaniu i monitoringu infrastruktury IT.

Od 2017 związany z resortem finansów. W latach 2017- 2020 pełnił rolę zastępcy dyrektora Centrum. Wcześniej pełnił managerskie funkcje w obszarach IT banków oraz firmy integrującej rozwiązania informatyczne. 

Absolwent Akademii WIT. Posiadacz certyfikatów ITIL, Prince 2, HDI Support Center Manager.

Piotr Matyjasik

Zastępca Dyrektora CIRF ds. Eksploatacji i Usług IT

Kieruje pionem Eksploatacji i Usług IT.

Podlegają mu zespoły wyspecjalizowane w utrzymaniu wszystkich e-usług IT dla resortu finansów, a także te realizujące zadania bezpośredniego wsparcia IT dla Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

dyrektor Monika Fabiszewska

Monika Fabiszewska

Zastępca Dyrektora CIRF ds. Finansów i Administracji

Managerka z wieloletnim doświadczeniem pracy w administracji publicznej. W latach 2021 – 2024 pełniła rolę Dyrektora Departamentu Administracyjnego (dawniej Departamentu Logistyki).

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku kariery zawodowej związana z resortem finansów – pierwotnie jako pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Od 2010 r.  pracuje w Centrum Informatyki Resortu Finansów (dawniej Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów).

Karolina Prażmowska

Zastępca Dyrektora CIRF ds. Kapitału Ludzkiego 

Managerka z ponad 13-letnim doświadczeniem w HR w branży IT. Ekspert ds. miękkiego jak i twardego HR.

Przez ponad dekadę związana z Centrum e-Zdrowia, gdzie kierowała zespołem Kadr, optymalizując i modelując procesy z zakresu zasobów ludzkich takie, jak: rekrutacja, budowanie struktur wynagrodzenia, tworzenie kultury organizacyjnej, motywowanie podwładnych.

Absolwentka psychologii społecznej stosowanej, studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz compensations & benefits.

W CIRF nadzoruje wszystkie procesy kadrowe. Podlega jej również zespół zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).