KIEROWNICTWO

Roman Łożyński

Dyrektor CIRF

Manager z ponad 20-letnim stażem zawodowym w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych. Wcześniej pełnił rolę dyrektora ds. Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych w Centrum e-Zdrowia (CEZ).

Absolwent studiów MBA w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Global Knowledge Richardson (TX USA), a także studiów podyplomowych w zakresie cyberbezpieczeństwa w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej, Akademii Zarządzania IT oraz studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego (studia przygotowawcze). W trakcie studiów MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa na wojskowej Akademii Technicznej
i doktorant  na wydziale  Zarządzania na Politechnice Warszawskiej.

Piotr Matyjasik

Zastępca Dyrektora CIRF ds. Eksploatacji i Usług IT

Kieruje pionem Eksploatacji i Usług IT.

Podlegają mu zespoły wyspecjalizowane w utrzymaniu wszystkich e-usług IT dla resortu finansów, a także te realizujące zadania bezpośredniego wsparcia IT dla Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

Wojciech Stefanowicz

Zastępca Dyrektora CIRF ds. Infrastruktury IT

Kieruje pionem Infrastruktury. 

Podlegają mu zespoły wyspecjalizowane w zarządzaniu i monitorowaniu infrastruktury IT, m.in. obszar Data Center czy sieci IT. Odpowiada także za cyberbezpieczeństwo.

dyrektor Monika Fabiszewska

Monika Fabiszewska

Zastępca Dyrektora CIRF ds. Finansów i Administracji

Zarządza pracą zespołów odpowiedzialnych w CIRF za administrację, a także finanse, zamówienia publiczne i kontroling. 

Managerka z wieloletnim doświadczeniem – od początku kariery zawodowej związana z resortem finansów. Od 2010 pracuje w CIRF (dawniej Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów). W latach 2021 – 2024 pełniła rolę Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Karolina Prażmowska

Zastępca Dyrektora CIRF ds. Kapitału Ludzkiego 

Nadzoruje wszystkie procesy kadrowe w CIRF. Podlega jej również zespół zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

Managerka z ponad 13-letnim doświadczeniem w HR w branży IT. Ekspert ds. miękkiego jak i twardego HR. Przez ponad dekadę związana z Centrum e-Zdrowia, gdzie kierowała zespołem Kadr, optymalizując i modelując procesy z zakresu zasobów ludzkich takie, jak: rekrutacja, budowanie struktur wynagrodzenia, tworzenie kultury organizacyjnej, motywowanie podwładnych.

Absolwentka psychologii społecznej stosowanej, studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz compensations & benefits.