Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Do podstawowej działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów należy:

  • dostarczanie i utrzymanie usług informatycznych w Ministerstwie Finansów i resorcie finansów, na poziomie uzgodnionym z Ministerstwem Finansów;
  • dostarczanie i utrzymanie rozwiązań informatycznych w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów w Ministerstwie Finansów i resorcie finansów, na poziomie uzgodnionym z Ministerstwem Finansów;
  • zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Ministerstwie Finansów i resorcie finansów we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych resortu finansów oraz komórką organizacją Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach bezpieczeństwa i ochrony informacji;
  • administrowanie i rozwijanie usług informatycznych Ministerstwa Finansów i resortu finansów;
  • zarządzanie katalogiem usług informatycznych Centrum;
  • zarządzanie dostępnością, ciągłością i pojemnością usług informatycznych Centrum;
  • monitorowanie usług informatycznych Ministerstwa Finansów i resortu finansów, w tym zarządzanie incydentami i problemami;
  • udzielanie i realizacja zamówień publicznych dotyczących utrzymania i rozwoju usług informatycznych Ministerstwa Finansów i resortu finansów;
  • użyczanie sprzętu informatycznego i oprogramowania na rzecz Ministerstwa Finansów i resortu finansów;
  • administrowanie sprzętem użyczonym na rzecz Ministerstwa Finansów i resortu finansów.