Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Do podstawowej działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów należy:

  • administrowanie i rozwijanie centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów;
  • zarządzanie katalogiem usług infrastruktury teleinformatycznej Centrum Informatyki Resortu Finansów;
  • dostarczanie i utrzymywanie usług centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów, na uzgodnionym z Ministerstwem Finansów poziomie;
  • zarządzanie dostępnością, ciągłością i pojemnością usług infrastruktury teleinformatycznej Centrum Informatyki Resortu Finansów;
  • zarządzanie bezpieczeństwem centralnej infrastruktury teleinformatycznej we współpracy z komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach bezpieczeństwa i ochrony informacji;
  • monitorowanie centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów, w tym zarządzanie incydentami i problemami.