CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Dane polskich podatników muszą być bezpiecznie przechowywane, a e-usługi finansów publicznych zabezpieczone na wypadek każdej sytuacji kryzysowej.

W CIRF zarządzamy ochroną systemów teleinformatycznych i infrastruktury krytycznej resortu finansów. Strzeżemy cyfrowych danych finansowych państwa przed cyberatakami i nieuprawnionym dostępem. Minimalizujemy ryzyko.  Zarządzamy sytuacjami kryzysowymi, wdrażamy systemy odtworzeniowe.

W CIRF odpowiadamy za:

STANDARDY
bezpieczeństwa teleinformatycznego
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW
teleinformatycznych i cyberprzestrzeni
WSPARCIE EKSPLOATACJI
niejawnych systemów IT

ZARZĄDZANIE SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA
infrastruktury IT resortu finansów

DOŁĄCZ DO NAS

Sprawdź czy szukamy właśnie Ciebie:
Doceniamy: