Centrum Informatyki Resortu Finansów zaprasza Wykonawców do złożenia wyceny w celu oszacowania orientacyjnej wartości zamówienia na: „Wzmocnienie nośności stropu pod serwerownię w budynku Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie”.

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji