Kierownictwo Centrum Informatyki Resortu Finansów

  Kierownictwo Centrum Informatyki Resortu Finansów

  Kierownictwo Centrum Informatyki Resortu Finansów

  • Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów
   Jarosław Abramczyk
  • Zastępca Dyrektora nadzorujący Dział Infrastruktury Teleinformatycznej
   Sławomir Flis
  • Zastępcy Dyrektora nadzorującego Dział Utrzymania Infrastruktury Technicznej
   Robert Krawczyk
  • Zastępca Dyrektora nadzorujący Dział Monitorowania i Jakości Usług Teleinformatycznych
   Robert Panek